Privacy Beleid Omni Leads B.V.

OmniLeads is een initiatief van OmniLeads BV, gevestigd te Apeldoorn. OmniLeads BV staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer: 62666843.  OmniLeads respecteert de privacy van gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en conform het eigen beleid ten aanzien van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

OmniLeads gebruikt de door u verstrekte gegevens om u toegang te verschaffen tot het afgeschermde deel van OmniLeads en voor het verlenen van de door u aan OmniLeads verzochte diensten zoals het SEO Portal. Om OmniLeads te kunnen gebruiken moet u een account (laten) aanmaken. Daarvoor hebben wij de volgende persoonlijke en zakelijke gegevens nodig: voornaam/achternaam, naam/email en website bedrijf alsmede het factuuradres.

Om uw bezoek aan OmniLeads zo aangenaam mogelijk te laten zijn slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten en website op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Doormiddel van het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van de bezoekers van onze site kunnen wij deze verder ontwikkelen, verbeteren en beveiligen.

OmniLeads maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. Gebruik daarvoor de volgende handleidingen: Google Chrome, Mozilla Firefox en Internet Explorer.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en diensten van OmniLeads en over aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via het daartoe bestemde formulier op www.omnileads.nl.

Wij verstrekken gegevens aan derden indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Opgeslagen persoonsgegevens zijn ten allen tijde in te zien door betreffende. Hiertoe moet een schriftelijk verzoek worden ingediend voorzien van een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. OmniLeads zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de door u verzochte diensten.

De medewerkers van OmniLeads en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Tevens hebben wij met verwerkers van persoonsgegevens overeenkomsten gesloten in lijn van de AVG 2018.

U mag de gegevens die OmniLeads over u heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. U heeft het recht OmniLeads te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van u te verwijderen of af te schermen.

Het kan voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van OmniLeads worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan OmniLeads gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. OmniLeads zal echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van OmniLeads, dan kunt u met één van onze medewerkers contact opnemen via het contactformulier of telefoonnummer op www.omnileads.nl.

Wij zijn gerechtigd deze Privacy Policy te wijzigen en zullen u hiervan waar relevant op de hoogte brengen. U vindt op deze pagina altijd de meest recente versie.