SEO Fit Monitor

Met de SEO Fit Test en concurrentie analyse brengen wij uw off en online propositie met elkaar in lijn waarbij uw kern USP’s vertaald worden naar een tiental termen die uw bedrijf en business het beste omschrijven op een voor zoekmachines begrijpelijke wijze.

Doel SEO FIT Monitor

Het beter vindbaar maken van uw website voor voor  uw doelgroep significantie zoektermen waardoor uw website en online marketing inspanningen een grotere bijdrage leveren aan het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen.

Om deze doelstellingen te behalen zullen wij een analyse / inventarisatie houden van uw USP’s, deze vertalen naar een lijst met significante zoektermen en deze lijst zullen wij vergelijken met de zoekwoorden waarmee uw website momenteel vindbaar is.

(Online) Business aligment

twitter lead generator flow Om het gestelde doel te bereiken moeten wij samen met u de zoektermen die uw USP het beste vertalen in kaart brengen om uw online propesitie hiermee in lijn te bregen. Als wij deze termen inzichtelijk hebben zullen wij uw website onderwerpen aan een zeer grondige marketing en technische benchmark.

 

Nulmeting

De eerste meting of benchmark noemen wij de nulmeting en hierin wordt vastgesteld in welke mate uw website en de gekozen zoektermen op elkaar aansluiten. Na een half jaar wordt dezelfde analyse gehouden wat de vervolgrapportage wordt genoemd. De vervolgrapportage meet de voortgang ten opzichte van de eerste nulmeting.

SEO Fit Zoektermen analyse

Nadat de van de zoektermen vast zijn gesteld aan de hand van uw strategie zal uw website worden geanalyseerd voor de zoektermen waarop die nu vindbaar is. Om gevonden te worden op een zoekterm moet deze op de pagina voorkomen waarmee we dan gevonden willen worden.

In theorie begint Google uw website op de startpagina te ‘crawlen’ en volgt alle hyperlinks naar nieuwe pagina’s om die ook in te lezen in het systeem voor de zoekmachine. Elke pagina krijgt in dit systeem een index woord en die is in dan gelijk aan de eerste link naar de pagina op de startpagina. Deze links vormen samen met de links van externe websites de zoekwoorden waarop een website kan ranken en deze zullen in kaar gebracht worden met de zoektermen analyse.

Concurrentie analyse

Indien opportuun houden wij een concurrentieanalyse om de relatieve ranking kracht te meten ten opzichte van de concurrentie. Deze analyse kan duidelijk maken hoe uw concurrentie de doelgroep weet te bereiken.

Technische SEO benchmark

Wij zullen uw website onderwerpen aan een zeer grondige technische benchmark om zo de gebruikte technieken op waarde te schatten. Hierbij wordt gekeken of deze actueel zijn en op de juiste manier zijn toegepast. Bij afwijking worden aanbevelingen gegeven over hoe significant  de afwijking is en hoe de afwijking geslecht kan worden.

Na een half jaar wordt dezelfde analyse gehouden en volgt er een vervolgrapportage.

Rank monitoring

Tijdens het gehele proces van het optimaliseren van uw website zullen wij de ranking voor de belangrijkste zoektermen, en daarvan afgeleide zoektermen, monitoren. De rankings op relevante zoekwoorden zien wij als een zuivere graadmeter voor de impact van de uitgevoerde optimalisatie.

Menu