Verbeter uw Google Search rankings met ContentKing SEO tool

In dit blog zal ik uitleggen hoe ik met deze relatief nieuwe SEO tool ContentKing de rankings in Google en Bing in twee maanden liet stijgen tot in de top 10! Lees dit blog als u zelf wilt leren hoe u met een methodische aanpak en de state of art seo tool ContentKing dit zelf ook kunt doen. Dit ook als u zelf niet beschikt over uitvoerige kennis van zoekmachine optimalisatie. Dit is mogelijk omdat ContentKing werkt volgens de moderne techniek van ‘actionable items’ wat inhoudt dat feedback voor optimalisatie wordt gegeven in de vorm van direct uit te voeren verbeteracties in plaats van een omschrijving van de test en een score. Ik zal mijn ervaringen met deze tool beschrijven aan de hand van een echt seo project waarvoor ik deze tool twee maanden heb gebruikt. Hierbij leg ik uit welke optimalisatie acties zijn uitgevoerd, laat ik zien welke effecten die tot gevolg hadden en hoe de tool daarbij gebruikt is.

Verandering Rankings maart en april

Verbetering in rankings tussen 28-2 en 25-4 voor voorbeeld project

Het resultaat van deze acties is dat de website met vijf uit de zes zoekwoorden op de eerste pagina rankt en waarbij de zesde op plek 11 rankt op het moment van meten. Dit soort schommelingen zijn normaal en zeker wanneer een website stijgt in rankings op meerdere zoekwoorden. Desalniettemin een duidelijk resultaat.

ContentKing SEO tool en de mogelijkheden

ContentKing is een moderne webbased tool voor on-page zoekmachine optimalisatie van website content. Het is een tool voor professionele gebruikers die content effectiever willen beheren en optimaliseren, in minder tijd en met betere resultaten. Het valt hiermee in dezelfde categorie als de wereldwijd bekende tool moz.com met als belangrijkste verschil dat ContentKing zich alleen richt op de on-page seo elementen. Door deze focus op specialisatie is de kwaliteit van de analyses en feedback uit de tool van zeer hoge kwaliteit en zeer praktisch.

Probeer ContentKing!

Met de gratis proefperiode

Sommigen zullen het een gemis vinden dat er geen tools zijn voor externe factoren zoals backlinks en een ranking monitor. Wellicht dat dit in de toekomst toegevoegd wordt maar daartegenover vind ik zelf de voordelen veel groter dan dit relatief kleine nadeel.

Prioriteiten in actielijst en on-page analyses

De ContentKing tool analyseert doorlopend alle pagina’s om zo de gebruiker te informeren over optimalisatie kansen. Hierbij wordt gekeken of urls, titels, teksten, pagina structuren, metagegevens, social media snippets, redirects en interne link structuren optimaal zijn voor zoekmachines en of de Analytics tracking code aanwezig is. Daarnaast worden pagina’s uitgebreid geanalyseerd op compleetheid en op de juiste toepassing van de gebruikte technieken.

ContentKing Actionable seo ToDo list with actions
Alle gevonden verbeterpunten worden actionable gemaakt door middel van concrete aanwijzing die direct toegepast kunnen worden door de webmaster. Deze acties worden direct gesorteerd op prioriteit waardoor de belangrijkste altijd bovenaan komen te staan in de lijst met verbeteracties. Op deze manier hoeft de eindgebruiker alleen nog de acties uit te voeren waarbij de meest effectieve verbeteracties altijd als eerste worden uitgevoerd.

Planmatig aanpak voor optimalisatie

Het eerlijke verhaal over on-page seo is dat het eigenlijk helemaal niet ingewikkeld is als dat het lijkt terwijl veel seo specialisten garen spinnen bij dit misverstand en de mystiek. U zult dit beter begrijpen na de uitleg hoe zoekmachines websites ontdekken en zelf inzien dat het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is als het lijkt. In het deel hierna wordt voor de leesbaarheid van de uitleg uitgegaan van een vereenvoudigde situatie waarbij Googlebot een nieuwe website begint te indexeren vanaf de voorpagina. De werkwijzen die hierna beschreven worden zijn gebaseerd op Google Search maar dit zal voor de meeste zoekmachines ongeveer hetzelfde werken. Voor het praktijk voorbeeld in dit blog is de website geoptimaliseerd op de onderstaande onderdelen:

 1. Website indexatie verbetert
 2. Geoptimaliseerd voor zoekwoorden
 3. Gebruiksvriendelijker gemaakt
 4. Autoriteit / PageRank verhoogt

In deze post worden alleen de onderdelen die met behulp van ContentKing zijn gedaan besproken en worden het optimaliseren voor gebruiksvriendelijkheid (snelheid en mobielvriendelijkheid) en autoriteit (link building) buiten beschouwing gelaten.

Website indexatie verbeteren

Wanneer Googlebot een nieuwe website ontdekt dan zal die bij het eerste bezoek beginnen met het in kaart brengen van alle interne deep links op de voorpagina wat in feite pagina’s van de website zijn. Dit wordt crawlen genoemd en onder het faq item Wat is crawlen en indexatie en hoe werkt het? leest u meer over hoe dit werkt. Niet elke pagina wordt zomaar opgenomen en om zoveel mogelijk pagina’s in de index te krijgen:

 • Moet er een toereikende interne link structuur zijn
 • Worden unieke pagina titels en meta descriptions gebruikt
 • Blokkeert robots.txt niet ongewenst de toegang tot pagina’s
 • Wordt er één of meer xml sitemaps gebruikt
 • En verwijst robots.txt naar de xml sitemap

ContentKing onderzoekt de website op de aanwezigheid van een xml sitemap en controleert ook of robots.txt geen onbedoelde blokkades bevat. Daarnaast analyseert ContentKing alle pagina’s op de aanwezigheid van alle meta informatie en of elke pagina een unieke titel en omschrijving heeft en of die niet te lang of te kort zijn. Hiermee zorgt ContentKing er voor dat er zoveel mogelijk pagina’s van uw website worden opgenomen in de indexen van alle zoekmachines. Daarnaast worden meer geavanceerde technieken die hier niet besproken worden ook gecontroleerd door ContentKing.

Optimaliseren voor zoekwoorden

Om een website on-page te optimaliseren voor zoekwoorden zijn het domein, de url’s, de interne link structuur en de pagina titel, koppen en teksten het belangrijkst. Om hiervoor te optimaliseren moet er een lijst zijn met de zoekwoorden of zoekwoord thema’s waarvoor de site geoptimaliseerd moet worden. Stel dus vooraf een lijst op met vijf tot tien zoekwoorden waarvoor u wilt optimaliseren voor een bevredigend resultaat. Op basis van deze lijst wordt de website geoptimaliseerd door bijvoorbeeld:

 • Teksten van links in het primaire navigatie menu’s  aan te passen
 • Url’s en titels van pagina’s aan te passen voor deze zoekwoorden
 • Tags en categorieën aan te maken of aan te passen
 • Pagina koppen en content aan te passen

Hierna wordt aan de hand van het anoniem gemaakt recent praktijk voorbeeld beschreven hoe voor dit voor dit project de rankings voor vooraf gekozen zoekwoorden zijn verbeterd zodat deze nu op de eerste pagina staan.

Praktijk voorbeeld optimalisatie

ContentKing helpt met het opsporen van pagina’s met dubbel gebruikte titels en meta descriptions zodat die efficient aangepast kunnen worden voor het vergroten van het aantal pagina’s dat opgenomen is in de index van Google Search. Voor ons project hebben wij met ContentKing:

 • Pagina url’s aangepast voor aansluiting bij zoekwoorden van belangrijke pagina’s.
 • Pagina’s aangepast waarvan de pagina titel niet uniek was of ontbrak of te kort / lang was.
 • Pagina’s aangepast waarvan de meta omschrijving niet uniek was, ontbrak of te kort / lang was.
 • Alle productpagina’s voorzien van een h1 in plaats van een h3 kop als pagina titel.
 • Het navigatie menu aangepast om die aan te laten sluiten op de gewenste zoekwoorden.
 • De interne link structuur aangepast voor betere indexatie en rankings op zoekwoorden.
 • Externe links (backlinks) actief verworven.

Pagina url’s, koppen en meta omschrijvingen

Om te optimaliseren voor zoekwoorden zijn de pagina’s url’s, titels en meta omschrijvingen aangepast zodat die allemaal de gekozen zoekwoorden bevatten. Vervolgens werden de urls, pagina titels, de kopteksten en de meta omschrijvingen herschreven zodat deze de gekozen zoekwoorden bevatten. Op een pagina mag er altijd maximaal één h1 titel aanwezig zijn en dit is de pagina titel bovenaan de pagina. De rest van de pagina mag alleen bestaan uit h2 tot en met h5 koppen voor de teksten. Het aan te raden is om spaarzaam gebruik te maken van h3 t/m h5 koppen omdat dit vaak leidt tot niet kloppende structuren en dat is iets dat zoekmachines oppikken.

In het voorbeeld project was het zo dat de producten in de webshop per ongeluk geen h1 titel hadden maar een h3. Dit is voor alle producten aangepast omdat ContentKing al deze pagina’s had gevonden en deze aanbeveling gaf en waarmee de tool zijn grootste toegevoegde waarde bewijst: het opsporen van fouten die zijn gemaakt tijdens de ontwikkeling en die niet onder het standaard lijstje vallen dat hiervoor is benoemd, een grote impact hebben op rankings en die soms weinig tijd kosten om aan te passen.

Optimalisatie interne link structuur en externe links

De interne link structuur voor ons project optimaliseerden wij door het aanpassen van de links en teksten in het primaire navigatie menu, door deze te optimaliseren voor de gekozen zoekwoorden en door deze tegelijkertijd deze te linken aan de beste pagina’s daarvoor. Deze combinatie van overeenkomende links in de navigatie menu’s in zowel het primaire navigatie menu als in het secundaire navigatie menu in de sidebars zorgt voor gerichte verbetering van rankings op de gekozen zoekwoorden. Voor externe links – backlinks – deden wij hetzelfde. Hiervoor hebben wij voor bestaande backlinks de teksten en doelpagina’ laten aanpassen zodat die de gekozen zoekwoorden bevatten en linken naar de meest geschikte pagina’s op de website van de klant.

Probeer ContentKing zelf gratis uit!

Met de gratis proefperiode en verbeter zelf uw rankings ook

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu