Actieve klantwerving is onontbeerlijk voor de advocatuur

Nog niet zolang geleden mocht de advocatuur geen gebruik maken van marketingtechnieken om klanten te werven. Dat is nu veranderd en marktomstandigheden zijn zodanig dat advocaten er zelfs niet meer omheen kunnen.

Bij de moderne manier van klantwerving staat het gevonden worden centraal. Goede zichtbaarheid en vindbaarheid op het internet wordt gecreëerd via een sterke website, ondersteund door een duidelijke aanwezigheid op de social media.

Omnileads heeft zich op dit terrein gespecialiseerd  en heeft daarvoor ook een aantal tools ontwikkeld die de implementatie van deze  content marketingstrategie op professionele wijze gestalte geven.

Wij houden ons derhalve voornamelijk bezig met de linkerhelft van het onderstaande klantwervingsproces:

klantwerving

 

Via Twitter worden de eerste contacten met potentiële klanten gelegd. Dat doen wij na een grondige SEO-analyse van de website, die de benodigde zoekwoorden oplevert om doelgroepsgewijs het Twitter volgersbestand op te bouwen.

twitter aanpak

 

De klant produceert vervolgens op een planmatige manier de content voor zowel het Twitter kanaal als de eigen website. Die content bestaat uit vakinhoudelijke publicaties, nieuwsfeiten inzake het relevante vakgebied, leuke aanverwante wetenswaardigheden, tips en (verkapte) aanbiedingen.

Om een turbo op het geheel toe te passen wordt ook het platform van Multiraedt ingeschakeld. Dat is een zeer druk bezochte website, omringd door een enorm netwerk van social media. Hier kunnen vakspecialisten hun content in de vorm van blogs, e-books en video’s plaatsen. Zij delen zo in het grote bereik van dit platform.

Hoe vertaalt deze marketingaanpak zich nu naar de praktijk? Een voorbeeld:

Advocatenkantoor XYZ is actief op de volgende rechtsgebieden: Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Vastgoed, IE & Technologie. Voor elk van die rechtsgebieden wordt een separaat Twitter account aangemaakt en wordt content gegenereerd via een strak schema en gebaseerd op relevante zoekwoorden. De 4 Twitter accounts leveren zonder overlap per jaar minimaal 2.500 volgers per account op in vooraf geselecteerde doelgroepen. Zo worden per jaar als het ware 10.000 brievenbussen bij de juiste mensen geopend, waar het kantoor haar boodschap kwijt kan. Via interactie worden volgers omgezet in prospects en uiteindelijk in klanten.
Het verdient aanbeveling om daarbij ons klantrelatiebeheer systeem CRM NODE in te schakelen. Dat stelt u in staat om op een zeer professionele manier al uw relaties overzichtelijk in kaart te brengen, gebruik te maken van onze databases om de profielen te verrijken en effectief te werken aan klantbehoud en klantwerving.

crm node 2

Een indirect, maar minstens zo belangrijk, gevolg van deze strategie is de toename van het aantal websitebezoekers. De zoekmachines beschouwen dat als bewijs van de populariteit van de website en belonen dat door de website een hogere ranking te geven. Dat bevordert de vindbaarheid en daarmee het aantal zoekresultaten.

De stappen in dit hier geschetste klantwervingsproces zien er dus als volgt uit:
stappen bij klantwerving

Verder praten?

Bel of e-mail ons voor een afspraak!

Menu