AdWords Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is Google AdWords?
Wat is het Google Advertising Network
Hoe werkt de AdWords veiling?
Drijft AdWords de prijs automatisch op met het veilingssysteem?
Wat is de AdWords Kwaliteitsscore?
Stijgt mijn website in organische zoekresultaten als ik adverteer met AdWords ?
Wat is AdWords optimalisatie?
Wat is Zoekmachine-optimalisatie?
Hoe kan ik de facturatie instellen voor AdWords?
AdWords klant-id opzoeken / koppelen met MCC Account?
Wat zijn AdWords keyword modifiers c.q. AdWords zoektypen voor zoekwoorden?
Wat zijn AdWords Display in-market-doelgroepen?
Wat is Google AdWords?

Google AdWords is het advertentie platform van Google en bestaat uit twee onderdelen: het AdWords Search Network en het Display Network. Deze twee samen vormen het Google Advertising Network welke adverteren rondom de zoekresultaten van Google en adverteren op aangesloten partner websites mogelijk maakt. In totaal zijn er wereldwijd meer dan 2.000.000 websites aangesloten bij het Google advertentie netwerk.

Wat is het Google Advertising Network

Het Google Search network biedt de mogelijkheid om te adverteren rondom zoekresultaten van Google en rondom zoekresultaten van partner websites met een eigen zoekmachine. Het display network biedt de mogelijkheid om te adverteren op partner websites die advertentieplaatsen daarop beschikbaar stellen aan AdWords gebruikers. Samen vormen zij het Google Advertising Network. De term display advertising wordt voornamelijk gebruikt omdat het netwerk gemaakt is voor adverteren met banners, video’s en andere rich media maar adverteren met tekstadvertenties is evengoed mogelijk.

Hoe werkt de AdWords veiling?

AdWords is een veilingssysteem waarmee wordt bepaald welke advertenties waar en op welke positie worden getoond. Het uitgangspunt is dat in een geordende lijst van x advertenties de bovenste (eerste positie) het meest waardevol is, de tweede daarna enzovoorts. Er zijn een beperkt aantal posities c.q. advertentie plaatsen per weergave en alleen de eerste X meest geschikte biedingen worden daadwerkelijk weergegeven. De woordkeuze ‘meest geschikte biedingen’ is geen toeval omdat de volgorde van de advertenties (ranking) grofweg afhangt van twee factoren: het bod in geld en de kwaliteit van de advertentie (kwaliteitsscore).

De kwaliteitsscore wordt bepaald op basis van de aansluiting van de advertentietekst met de zoekopdracht / inhoud van de website waarop een weergave mogelijkheid zich voordoet, en op basis van de kwaliteit van de pagina waar de advertentie heen verwijst (landingspagina). Omdat de kwaliteitsscore een aanmatigende factor is op de eindprijs van de winnende biedingen is het dus niet zo dat alleen het hoogste bod wint. Google geeft adverteerders die meer kwaliteit bieden korting op de eindprijs van een getoonde advertentie om zo de eindklant tevreden te stellen.

Drijft AdWords de prijs automatisch op met het veilingssysteem?

Nee. Er wordt geboden op de eerste positie en het hoogste bod wint en deze berekening wordt per keer dat de advertentie in aanmerking komt voor weergave berekend. De veiling winnaar betaald niet wat deze zelf geboden heeft maar een prijs gelijk aan het tweede hoogste bod. Stel:

Bedrijf A biedt € 1,50 voor een weergave of klik en bedrijf B biedt € 1,51: in dit geval komt B op de eerste positie (winnaar) en betaald B € 1,50 voor deze weergave wat gelijk is aan het bod van A wat op zijn beurt het hoogste bod is na het bod van B. Hierbij gaan we er van uit dat bieders C … Z minder hebben geboden en C meer dan D etc.

NB.  Bij de de uitleg hierboven is er voor de begrijpelijkheid de kwaliteitsscore buiten beschouwing gelaten.

Wat is de AdWords Kwaliteitsscore?

Is de score die Google AdWords geeft aan een advertentie wanneer die in aanmerking komt om getoond te worden. Google hanteert de onderstaande definitie:

Een schatting van de kwaliteit van uw advertenties, zoekwoorden en bestemmingspagina. Advertenties van hogere kwaliteit kunnen leiden tot lagere kosten en een hogere advertentiepositie. 

De kwaliteitsscore is van directe invloed op de kosten per klik en positie van een advertentie in het veilingssysteem achter AdWords. Dit blijkt uit de volgende quote eveneens uit dezelfde tekst als hiervoor:

Hoe relevanter uw advertenties zijn voor de gebruiker, hoe groter de kans is dat u hogere kwaliteitsscores (op de schaal van 1 t/m 10) krijgt en kunt profiteren van de componenten van hogere kwaliteit voor uw advertentiepositie, zoals een hogere positie of lagere CPC-kosten.

bron: https://support.google.com/adwords/answer/140351 gedownload 28-11-2015) bron: https://www.youtube.com/watch?v=fZU3UA2Grlc

Stijgt mijn website in organische zoekresultaten als ik adverteer met AdWords ?

Nee. De organische of niet betaalde zoekresultaten van Google’s zoekmachine kunnen niet beïnvloed worden door er voor te betalen of door te adverteren via Google AdWords. Organische zoekresultaten kunnen worden beïnvloed door het optimaliseren van de website en de pagina’s er op (zoekmachine-optimalisatie / SEA) en niet door te adverteren (SEA).

Wat is AdWords optimalisatie?

AdWords optimalisatie is het verbeteren van het rendement van een advertentie campagne via het AdWords platform. Een campagne wordt geoptimaliseerd door de zoekwoorden er van meer in lijn te brengen met de advertentie inhoud (lees landingspagina), het beter afstemmen van de propositie, timing en channels op de doelgroep en het inzetten van advertentie extensies.

Wat is Zoekmachine-optimalisatie?

Zoekmachine-optimalisatie staat voor een verzameling technieken gericht op het optimaliseren van websites of internetpagina’s voor de vindbaarheid daarvan in zoekmachines. Omtrent het het woord alleen al bestaan er net zoveel misvattingen als dat er synoniemen en antoniemen voor zijn. Om er een paar te noemen:

SEO: is de Engelse vertaling is van zoekmachine-optimalisatie ofwel search engine optimization.
Zoekmachine-optimalisatie: is Nederlandse term voor de Engelse term SEO.

De stijlvoorkeur van OmniLeads is zoekmachine-optimalisatie maar in blogs wordt de term SEO uitwisselbaar gebruikt omdat wij geen voorkeur hebben voor lange woorden.

Waar zoekmachine(s) staat kan Google ingevuld worden want die bestrijkt nagenoeg de gehele markt. Als we het hebben over SEO dan hebben we het altijd over organische zoekresultaten en het kenmerk daarvan is dat er niet voor betaald wordt (kan worden) om een bepaalde positie te behalen.

AdWords klant-id opzoeken / koppelen met MCC Account?

Uw klant ID kunt u opzoeken door in te loggen op AdWords waarna het klant ID zichtbaar wordt rechts bovenaan de pagina en naast het tandwieltje. OmniLeads maakt gebruik van een MCC account voor AdWords waarmee andere accounts beheerd kunnen worden. Om toegang te krijgen tot een ander account via een MCC account moet er een verzoek worden gestuurd aan het te beheren account en dit op basis van het klant-id. Wanneer OmniLeads uw ID heeft ontvangen om uw account te gaan beheren dan krijgt u eerst nog een e-mail van AdWords om het verzoek tot toegang te bevestigen.

Zie ook de documentatie van Google Uw klant-ID opzoeken met screenshots en meer uitleg.

Wat zijn AdWords keyword modifiers c.q. AdWords zoektypen voor zoekwoorden?

Keyword modifiers, of zoektypen voor zoekwoorden in het Nederlands, zijn de parameters waarop de zoekwoorden moeten matchen. Er zijn de volgende zoektypen voor zoekwoorden:

  • Zoeken op woordgroep
  • Brede zoekwoorden
  • Exacte zoekwoorden

De ‘zoeken op woordgroep’ modifier voor zoekwoorden kent geen symbool en deze matcht ook op afgeleiden van zoekwoorden zoals meervoudsvormen en foute spellingen en zoals auto kopen welke een match oplevert voor zowel auto kopen in Duitsland als voor tweede hands auto kopen Groningen.

Brede zoekwoorden gebruiken als modifier het plusteken zoals +auto +kopen welke een match oplevert voor de zoekwoorden auto kopen en auto tweedehands kopen.

Exacte zoekwoorden worden tussen “” geplaatst en moeten precies overeenkomen met de zoekopdracht zoals “tweedehands auto kopen”.

Gebruik het type zoeken op woordgroep zo min mogelijk voor het beste resultaat.

Wat zijn AdWords Display in-market-doelgroepen?

AdWords campagnes die het Display Netwerk targeten kunnen gebruik maken van doelgroepen en in-market-doelgroepen als targeting methode. In-market doelgroepen worden gebruikt voor het targeten van specifieke doelgroepen die actief op zoek zijn naar producten of services die ze willen kopen.

Menu