OmniLeads veelgesteldenvragen (FAQ)

Wat zijn de Algemene Voorwaarden van Omni Leads B.V?
Hoe kan ik mij afmelden voor e-mails / nieuwsbrieven van OmniLeads?
Wat is het e-mail beleid van OmniLeads?
Wat is het remarketing / retargeting beleid van OmniLeads?
Wat zijn de Algemene Voorwaarden van Omni Leads B.V?

U kunt via de volgende link de meest recente algemene voorwaarden van Omni Leads B.V. downloaden als pdf en op de pagina juridische- en beleidsdocument van Omni Leads B.V. kunt u alle belangrijke documenten vinden.

Hoe kan ik mij afmelden voor e-mails / nieuwsbrieven van OmniLeads?

Als u email van OmniLeads ontvangt (vanaf omnileads.nl) en zich hiervoor af wilt melden, dan kunt u dat doen via het afmeldformulier voor e-mail hieronder.

Wat is het e-mail beleid van OmniLeads?

Omnileads (Omni Leads b.v.) stuurt zowel niet commerciële als commerciële e-mailberichten en doet zijn best om dit volgens de regels en wet te laten verlopen. Belangrijker vinden wij dat u een prettige ervaring heeft bij alle uitingen van OmniLeads, en daarom hanteren wij een duidelijk beleid. Vanuit ons direct marketing en e-mail marketing beleid stellen wij de volgende eisen aan ons zelf voor wat betreft de mogelijkheden voor afmelding en het indienen van een klacht over commerciële e-mail van OmniLeads:

  • Commerciële berichten bevatten altijd de mogelijkheid voor de gebruiker om zich direct af te melden (met één klik) zonder dat er daarbij een extra bevestigingshandeling nodig is.
  • Op omnileads.nl bevinden zich duidelijke en voor iedereen vindbare instructies en formulieren voor het afmelden voor mailingbestanden c.q. nieuwsbrieven.
  • Klachten over e-mails verstuurd door omnileads.nl kunnen ingediend worden via het algemene contactformulier. Klachten met vermelding van het e-mailadres ontvangen altijd een reactie van OmniLeads.
  • Het domein omniLeads.nl is aangemeld bij WOT welke niet manipuleerbare openbare reputaties voor domeinen weergeeft, en iedereen de mogelijkheid biedt om een openbaar review te plaatsen: WOT reputatie / review plaaten omnileads.nl
Wat is het remarketing / retargeting beleid van OmniLeads?

Omni Leads B.V. (OmniLeads) kan remarketing inzetten om websitebezoekers, OmniPanel gebruikers* en geregistreerde leden, klanten en prospects opgenomen mailingbestanden te benaderen via het Google DisPlay Network.  Met remarketing tracht OmniLeads websitebezoekers, leden en demo gebruikers opnieuw te bereiken na het verlaten van omnileads.nl of na een demo periode. OmniLeads maakt hiervoor gebruik van advertentiediensten en platformen van externe leveranciers om zelf nieuwe klanten aan te trekken.

Ten behoeve van remarketing gebruikt OmniLeads gegevens van klanten, leden, mailingbestanden en OmniPanel gebruikers. OmniLeads verzamelt geen demografische, locatie of andere gegevens over websitebezoekers, klanten, leden en OmniPanel gebruikers die opgenomen zijn in remarketing bestanden. OmniLeads doet zijn uiterste best om zich altijd aan de Nederlandse wet te houden en volgt de veel strengere gedragscode die is opgesteld voor het gebruik van AdWords Remarketing van Google. OmniLeads verzameld geheel geen in app data over het gedrag, demografische of andere kenmerken van (groepen) gebruikers van OmniPanel, geregistreerde leden en personen / bedrijven die opgenomen zijn in mailingbestanden.

Op schriftelijk verzoek per e-mail geeft OmniLeads informatie over op welke lijsten een gebruiker is opgenomen. Tevens verwijderd OmniLeads personen en bedrijven opgenomen in remarketing lijsten als zij daar persoonlijk en schriftelijk om verzoeken.

* Onder OmniPanel gebruikers worden alle gebruikers met een account voor OmniPanel (gebruikersnaam en wachtwoord) verstaan en hieronder vallen maar is niet beperkt tot: Twitter Manager  en Twitter Booster klanten / gebruikers en accounts aangemaakt op verzoek voor een demo periode c.q. kosteloze maand.

Menu